logo Balance My Life

voor een persoonlijk advies

Verandervragen in organisaties

Organisaties zijn altijd in beweging en daardoor zal er continue geanticipeerd moeten worden op een veranderende wereld, dit vereist iets van jou manier van sturing (leiding) geven, eigenaarschap en functioneren.
Verandering betekent immer groei: door flexibel om te gaan met een dynamische omgeving krijg je je grip op vandaag en ben je klaar voor morgen!

Elke organisatie is anders en heeft unieke wensen, vragen en uitdagingen. Daarom is elk verandertraject op maat gemaakt.
Het vraagstuk van de organisatie is ons vertrekpunt.  Samen wordt er gekeken naar wens, visie, urgentie; de belangrijkste kaders en verwachtingen voor het traject worden gedeeld en vastgesteld. De doelen, uitgangspunten en afspraken over gedrag en communicatie worden in een plan van aanpak opgesteld.

Door optimaal gebruik te maken van talenten en krachten binnen een horizontale organisatie zal dit de samenwerking verbeteren, ontstaat er effectieve communicatie, wordt er een gezamenlijke besturingsfysologie geformuleerd waarin een ieder eigenaarschap neemt voor je eigen functioneren, duurzame inzetbaarheid en gedrag.
Het team-ontwikkelingstraject bestaat uit vier fasen. De fasen worden continu in afstemming met de leidinggevende concreet gemaakt en aangeboden. 

Voorbeelden van vraagstukken voor een verander- ontwikkeltraject 
Efficiënte communicatie, eigenaarschap vergroten, samenwerking en besluitvorming bevorderen. Inzicht krijgen op de onderstroom in je organisatie, missie en visieontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap, psychologisch veilig klimaat stimuleren, wendbaar team creëren, werken aan een gezamenlijk doel, inzichten in teamrollen, gebruik maken van individuele kwaliteiten en talenten., in kaart brengen van kernwaarden en huisregels, verbeteren van bedrijfsprocessen, veranderen van werkwijze en structuur binnen de organisatie. 

HOE?

Nadat de doelstelling en het ontwerp voor het ontwikkeltraject geformuleerd is, beginnen we met een kick-off met het gehele team om het nieuwe begin, de nieuwe doelen en strategie aan te kondigen en commitment te verkrijgen. Door deze vorm hopen we al bij te dragen aan de onderlinge verbinding en effectieve interne communicatie, waardoor het direct impact op de acceptatie en motivatie van werknemers zal hebben en er direct een positieve gedragsverandering tot stand kan komen.

Hierna doorlopen we het programma bestaande uit verschillende modules op verschillende werkwijzen:

 • Visie ontwikkeling
 • Brainstormsessies
 • Dialoogsessies
 • Inspiratie bijeenkomsten
 • Training, coaching en intervisie
 • Individuele coach trajecten

Van welke modellen maken wij gebruik?
Disc, transactionele analyse, dramadriehoek, ik ben oke-jij bent oke, Ik-wij-het model van Covey, ijsbergmodel van groepsdynamica/onderstroom (McClelland), rationeel-emotieve therapie (RET), logische denkniveaus van Bateson& Dilts, teamrollen van Belkin, roos van Leary, pyramide van lensioni, positieve psychologie, appreciative inquiry, stijlen van conflicthantering TKI, het kernkwadrant (Ofman) lemniscaat model, communicatie en feedback technieken

 

Wie gingen jou voor

 • Stichting Boor
 • Smart Asset Integrity
 • GGMD
 • Eneco E-mobilty
 • Stichting OBO
 • Topec
 • Remmerswaal accountants & adviseurs
team2power