logo Balance My Life

voor een persoonlijk advies

Personal Coaching

Tijdens de personal coaching wordt aandacht gegeven aan levensgebieden als gezin/relatie, werk, gezondheid, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. 

Wil jij...

 • Inzicht krijgen in .... wie ben ik, wat ben ik, wat wil ik en wat je hierin tegen houdt?
 • Wil jij voor jezelf weer weten wat echt belangrijk is in jouw leven?
 • Vindt je het moeilijk om grenzen te stellen en wil je wel gezien of gehoord worden?
 • Je passie/ doelen in het leven ( her) ontdekken?
 • Meer zelfvertrouwen?
 • Je kwaliteiten benutten om meer van het leven te kunnen genieten?
 • Beter leren omgaan met dagelijkse stress?
 • Meer inzicht in de 'juiste' keuzes krijgen nu je in je dertigersdip zit?
 • De balans tussen privé en werk vinden?
 • Weer de regisseur van je eigen leven worden?
 • Leren dat loslaten rust en groei naar de toekomst kan geven en niet dat je onverschillig of onmachtig bent?
 • Paniek en angst omzetten in kracht?

Dit is een greep uit voorkomende coachvragen. Zit jou vraag er niet bij dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat we hier niet mee aan de slag kunnen gaan. Personal coaching is individueel en maatwerk. Jij bent uniek en jouw coachings traject ook.

"Coaching, het mooiste wat je kunt worden is jezelf!"

Werkwijze

Elk coaching traject start altijd met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er aandacht besteedt aan de coachvraag/hulpvraag, welke doelen u wilt bereiken en welke stappen u hiervoor gaat zetten.

Omdat een goede samenwerking tussen u en de coach van zeer groot belang is voor het verloop van het traject wordt er gekeken of er een “klik” is en centraal staat of er een vertrouwensband op te bouwen is, gebaseerd op wederzijds respect.

Als coach houd ik mij aan de ethische gedragscode. Waarin centraal staat dat ik als coach altijd beoog te handelen in het belang van de cliënt. Alles vanuit een respectvolle niet oordelende houding met acceptatie voor de cliënt.

Omdat het maatwerk betreft wordt er vervolgd een passend voorstel in onderling overleg vastgesteld. Naargelang de behoefte worden er vervolgafspraken gemaakt om de geformuleerde doelen te gaan verwezenlijken.