logo Balance My Life

voor een persoonlijk advies

Team- & leiderschapcoaching

Hoe komt het dat het ene team fantastisch met elkaar samenwerkt en het bij een ander team veel moeizamer gaat? Het is vanuit de rol van leidinggevende vaak lastig om de “ fish on the table’ te krijgen en dat te faciliteren in dat wat een future proof  team nodig heeft voor een goede samenwerking, een effectieve communicatie, het doorbreken van patronen, vergroten van de persoonlijke kracht, kwaliteiten en talenten en  de commitment aangegaan wordt om op een effectieve wijze met elkaar te ontwikkelen en te groeien.

De voordelen en opbrengsten van teamcoaching

  • Wederzijds begrip tussen teamleden.
  • Meer veiligheid en respect.
  • Verbeterde communicatie en samenwerking.
  • Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’.
  • Heldere afspraken ’teamregels’ (hoe gaan wij met elkaar om).
  • Effectievere teamvergaderingen / meetings.
  • Meer werkplezier.
  • Betere teamprestaties.

Elk transitie-teamontwikkeltraject is op maat gemaakt en wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie en/of leidinggevende. Het plan van aanpak bestaat uit vijf fasen:

Verkenningsfase
Waarin individuele gesprekken plaatsvinden met de betrokkenen, waarin kaders en verwachtingen, doelen, uitgangspunten en afspraken over gedrag en communicatie worden afgestemd en vastgelegd. Valkuilen worden zichtbaar.

Ontwikkelfase
Met elkaar leren en verbeteren. Inzichten krijgen in elkaars kwaliteiten en rollen wat leidt tot een betere samenwerking. We maken optimaal gebruikt van wat ieder heeft in te brengen; teamleden versterken elkaar en komen samen in actie.

Ontwerpfase
Het gezamenlijk tot stand brengen van een (be)sturingsfilosofie. Een besturingsfilosofie is de wijze waarop leiders een organisatie wil aansturen. Het beschrijft de basisnormen en waarden, waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken

Uitvoeringsfase
Aan de hand van het plan van uitvoering worden er stappen gezet om het team mee te nemen in de verandering.

Borgen en verbinden
De nieuwe werkwijze verankeren waardoor het resultaat van de verandering blijvend is.

Ook jij als leidinggevende hebt een belangrijke actieve rol in dit traject. Van jou wordt evenveel commitment gevraagd en de bereidheid om in de spiegel te kijken naar je eigen rol als leidinggevende en jouw leiderschap. Elk MT lid volgt een individueel coachtraject.

Informatie kun je hier aanvragen via het contactformulier

"Succesvol teamwork, is iets presteren wat je niet alleen kunt."

Image
Teamcoaching